MIJN MAND

Sluiten

GARANTIE

Wij garanderen dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van gebreken. De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode van 30 dagen na levering. De afleverbon dient als garantiebewijs. Indien een artikel niet meer voorradig is dan vergoeden wij jou het aankoopbedrag. Er kan bij ons geen directe aanspraak worden gemaakt op garantie als gevolg van normale slijtage, beschadiging, opzet en/of nalatigheid.

AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid van Powerfoodies Market uit hoofde van een ondeugdelijke levering is in alle gevallen beperkt tot het vervangen of herstellen van het artikel of tot het terugbetalen van ten hoogste het aankoopbedrag. Powerfoodies Market aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele claim inzake gevolgschade in welke vorm dan ook. Powerfoodies Market is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden begane opzet, schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik.

KLACHTEN

Wij nemen jouw klacht serieus. Ben je niet tevreden over een door ons geleverd product of onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op via hello@powerfoodiesmarket.com. Wij nemen jouw klacht direct in behandeling en nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.